Трансфер на .MK домени

.mk и .мкд домените се врвните македонски домени .

Трансферирањето  на .мк и .мкд домените е премин од еден регистрар кај друг регистрар. МАКС ХОСТИНГ нуди бесплатно трансферирање на домените, а обновувањето на валидноста на домените е согласно нашиот ценовник. Нашиот систем не нуди online менување на податоци на домените, што значи дека секоја операција ја најавивате на нашата email адреса : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Право на промена на податоци се врши согласно правилникот на МАРНЕТ и тоа :

1. Регистрантот може да направи промена на сите податоци односно

  • Адреса, телефон и емаил на регистрантот
  • Сите податоци на административниот контакт
  • Сите податоци на техничкиот контакт
  • Именски опслужувачи

2. Административниот контакт може да смени :

  • Сите податоци на административниот контакт
  • Сите податоци на техничкиот контакт
  • Именски опслужувачи

2. Административниот контакт може да смени :

  • Сите податоци на техничкиот контакт
  • Именски опслужувачи

 

 

Регулацијата и управувањето го контролира МАРнет  како јавна установа основана врз основа на член 10 став 1 алинеја 8 и 9 од Законот за основање на Македонската академска истражувачка мрежа МАРне

Регистрицијата може да биде во период од 1 до 10 гдини

Од 1 Април 2014, овластени се неколку компании за регистрација на .мк домени

Македонските домени можат да бидат регистрирани и преку нашата компанија која има склчено договор со МАРнет.

Согласно правилниците на МАРНЕТ, нашата компанија е овластена за регистрација на сите домени односно

.mk, .com.mk, .inf.mk, .org.mk, .net.mk и .мкд (кириличните домени)

Цените за операции со македонсите домени

.mk, .com.mk, .inf.mk, .org.mk, .net.mk и .мкд (кириличните домени)

 

ПЕРИОД 1 ГОДИНА 2 ГОДИНИ 3 ГОДИНИ 4 ГОДИНИ 5 ГОДИНИ 6 ГОДИНИ 7 ГОДИНИ 8 ГОДИНИ 9 ГОДИНИ 10 ГОДИНИ
РЕГИСТРАЦИЈА

800

денари

1400

денари

1980

денари

2550

денари

3110

денари

3650

денари

4100

денари

4530

денари

4910

денари

5260

денари
ОБНОВА

650

денари

1250

денари

1830

денари

2400

денари

2960

денари

3500

денари

3950

денари

4380

денари

4760

денари

5110

денари
ТРАНСФЕР

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари